Krizový / Strategický - Manažer

Pomůžeme vám k úspěchu prostředníctvím kontaktů, zkušeností a postupem který funguje v praxi

Vše pro vaše úspěšné podnikání

S čím vám můžeme pomoci

Tento nový web je to pro Vás a jsme rádi že jste si našli cestu z  původních stránek na naše nové. Zde naleznete aktuální info jak nás kontaktovat a i nové zaměření našich služeb.

Pomáháme podnikatelům firmy zakládat a to jak u nás tak i v zahraničí a také nabízíme asistenci pokud je potřeba firmu řízeně ukončit


Kontrola účetnictví

Uplná kontrola účetnictví jako jednoho z hlavních příčin problémů mnoha firem a nastavení optimálního systému do dalšího období firmy.

Nastavení výdajů

Dohled nad výdaji firmy a platebního systému společnosti.

Po dobu krize navrhnutí finančních úspor nutných pro nastartování firmy


Slovník cizích slov


Stalo se Vám když komunikujete s normálním krizovým manažérem nebo nějakou firmou že úplně nerozumíte cizím slovům která se na Vás hrnou?

Dnes více než kdy jindy jsou tyto fráze velice moderní a jejich používání zní přeci tak profesionálně. Ale když se toto přežene tak význam celého zdělení je celkem mimo oproti tomu co Vám daná osoba chtěla říct.

Slova jako:

hands - on business

consulting

deadline

a mohá další zní velice profesionálně a moderně ale když je jich moc tak se v tom človek trochu motá, zvlášt když musí rychle řešit každý den záležitosti které podnikání přináší.


Proto si u nás zakládáme na používaní v nejlepším slova smyslu jednoduchých českých výrazů. Jak vám zní slova jako:

Jdeme na kafe a vše probereme

Vše vyřešíme osobně

Podívám se na to a pomůžu Vám


Jeden z hlavních úkolů krizového manažéra je především uvolnění nálady po příchodu do firmy a ujištění majitele a osob kolem něj že se problém vyřeší proto že je manažér tady :))


8. Února 2018  

přídávám člának o OKD, i když se může zdát že je toto téma již dlouho na scéně a vše již bylo řešeno snad sto krát, tak tento článek stojí za přečtení

7.Března 2018 

Člověk a čísla

Čím dál více je v této profesi a ostatních které jsou podobné již zaběhnutá praxe.

Dobrý den, podíváme se na čísla, pak následuje velká část tabulek, grafů a nekonečného počítaní.

Bez tohoto se samozřejmě žádný krizový manažér neobejde a je nutné brát tabulky, grafy a počítání jako součást své profese.

Bohužel se pomalu zapomíná na nejdůležitější součást firmy a to je její majitel, v záplavě čísel se toto stává trochu neosobní.

chápeme že ve velké firmě kde je správní rada a velký počet manažérů je toto do jisté míry nutné a zaměřovat se na konkrétního člověka je v korporátní firmě zanedbatelné.

Podívejme se na druhý konec do malé a střední firmy, tady je situace již jiná, v čele firmy stojí majitel který má pod sebou např, vedoucí provozu kteří řídí úseky firmy.

Právě v této firmě je vhodné a praxe nám ukázala že i nezbytné se zaměřit především na práci s majitelem.

Za všemi čísly, grafy a tabulkami je především člověk který má svoje problémy. Tyto problémy si pak nese s sebou i do podnikání.

Jeden z hlavních pracovních úkolů v naší firmě je pravě práce s majitelem firmy a porozumění především osobnosti člověka který firmu řídí.

Doporučujeme:

Pracuj ako manažer